Conrad-Mohrs-Veg-23B

Om oss

Feedback AS er et profilering og designbyrå med over 25 års fartstid og med erfaring innenfor de aller fleste bransjer. Et sterkt image handler om å bli lagt merke til, gjenkjent og ikke minst å bli representert i målgruppens "Evoked Set". Hvis din bedrift ikke er representert i kundens utvalg av leverandører, har du i utgangspunktet tapt.

Profileringsprodukter og gaver er viktige virkemidler for å etablere din bedrift hos målgruppen. En gave blir som regel satt pris på, enten mottakeren er kunde eller ansatt. Hver gang gaven brukes blir mottakeren eksponert for din logo. Profileringsprodukter er med på skape gjenkjennelse, tilhørighet og lojalitet. Lojale kunder er gull verdt.